Sản phẩm chất lượng Thương hiệu uy tín

Tư vấn chính xác
Tác phong chuyên nghiệp

Giá thành tốt nhất
Bảo hành uy tín

Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín

Tư vấn chính xác
Tác phong chuyên nghiệp

Giá thành tốt nhất
Bảo hành uy tín

CỎ NHÂN TẠO SÂN BÓNG

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: GT1308
 • Chiều cao sợi: 50mm
 • Khoảng cách hàng cỏ:5/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 130 mũi
 • Số sợi/cụm: 8
 • Dtex: 8.000

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: G1512
 • Chiều cao sợi: 40mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 150 mũi
 • Số sợi/cụm: 12 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 8.800

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: GA1612
 • Chiều cao sợi: 50mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 160 mũi
 • Số sợi/cụm: 12 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 12.000

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: G19 D1608
 • Chiều cao sợi: 50mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 5/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 160 mũi
 • Số sợi/cụm: 8 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 8.800

CỎ NHÂN TẠO SÂN VƯỜN

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: Cỏ màu
 • Chiều cao sợi: 30mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 3/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 160 mũi
 • Số sợi/cụm: 14 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 9.000

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: G3014
 • Chiều cao sợi: 30mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 3/8 inch
 • Số mũi khâu/m: 130 mũi
 • Số sợi/cụm: 14 sợi
 • Trọng lượng Dtex: 10.000

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: G3
 • Chiều cao sợi: 18mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 3/16 inch
 • Số mũi khâu/m2: 54.600 mũi
 • Trọng lượng Dtex: 4.400
 • Số lớp đế: 2

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: G2
 • Chiều cao sợi: 15mm
 • Khoảng cách hàng cỏ: 3/16 inch
 • Số mũi khâu/m2: 54.600 mũi
 • Trọng lượng Dtex: 3.300
 • Số lớp đế: 2

CỎ NHÂN TẠO SÂN GOLF

Liên hệ

 • Chiều cao sợi: 12mm
 • Dtex: 3300
 • Khoảng cách hàng: 3/16 inch
 • Mật độ/m2: 54,600 mũi/m2
 • Hình dạng sợi: Sợi Mono xoăn
 • Lớp đế/ Kiểu dệt: PP / dệt thẳng
 • Màu sắc: Xanh

Liên hệ

 • Chiều cao sợi: 15mm
 • Dtex: 3300
 • Khoảng cách hàng: 3/16 inch
 • Mật độ/m2: 54,600 mũi/m2
 • Hình dạng sợi: Sợi Mono xoăn
 • Lớp đế/ Kiểu dệt: PP / dệt thẳng
 • Màu sắc: Xanh

Liên hệ

 • Chiều cao sợi: 18mm
 • Dtex: 4.400
 • Khoảng cách hàng: 3/16 inch
 • Mật độ/m2: 54,600 mũi/m2
 • Hình dạng sợi: Sợi Mono xoăn
 • Lớp đế/ Kiểu dệt: PP / dệt thẳng
 • Màu sắc: Xanh

Liên hệ

 • 1 Đổi 1 trong vòng 7 ngày
 • Thanh toán khi nhận hàng
 • Bảo hành 6 tháng, sản phẩm chính hãng

CÂY HOA GIẢ TRANG TRÍ

Liên hệ

 • Chiều cao sợi: 12mm
 • Dtex: 3300
 • Khoảng cách hàng: 3/16 inch
 • Mật độ/m2: 54,600 mũi/m2
 • Hình dạng sợi: Sợi Mono xoăn
 • Lớp đế/ Kiểu dệt: PP / dệt thẳng
 • Màu sắc: Xanh

Liên hệ

 • Chiều cao sợi: 15mm
 • Dtex: 3300
 • Khoảng cách hàng: 3/16 inch
 • Mật độ/m2: 54,600 mũi/m2
 • Hình dạng sợi: Sợi Mono xoăn
 • Lớp đế/ Kiểu dệt: PP / dệt thẳng
 • Màu sắc: Xanh

Liên hệ

 • Chiều cao sợi: 18mm
 • Dtex: 4.400
 • Khoảng cách hàng: 3/16 inch
 • Mật độ/m2: 54,600 mũi/m2
 • Hình dạng sợi: Sợi Mono xoăn
 • Lớp đế/ Kiểu dệt: PP / dệt thẳng
 • Màu sắc: Xanh

Liên hệ

 • 1 Đổi 1 trong vòng 7 ngày
 • Thanh toán khi nhận hàng
 • Bảo hành 6 tháng, sản phẩm chính hãng