Sân bóng đá Phương Linh – Bắc Giang

Tên dự án Sân bóng đá Phương Linh
Địa chỉ dự án Thị chấn Chũ – Lục Ngạn – Bắc Giang
Diện tích 1.200m2
Loại cỏ GS3
Thời gian hoàn thiện 10/2020

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN:

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.