Sân bóng đá Ninh Giang – Hải Dương

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên dự án Sân bóng đá Anh Em Ninh Giang
Địa chỉ dự án Ninh Giang – Hải Dương
Diện tích 6.300 m2
Loại cỏ GC1
Thời gian hoàn thiện 9/2020

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.